TSE-ISO-EN 9000

İl Müdürlüğümüz TSE-ISO-EN-9000 Kalite Belgesi Almaya Hak Kazandı.
 
      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda kurulacak Kalite Yönetim Sistemi ve Belgelendirilme işlemleriyle ilgili olarak yapılan eğitimler neticesinde İl Müdürlüğümüz TSE Belgesi almaya hak kazanmıştır.        
      Bakanlığımız Stratejik Planı amaçlarından olan “Entegre Kalite Yönetim Sistemi” hedefini gerçekleştirmek üzere hazırlanan proje kapsamında faaliyetler yürütülmüş ve bu faaliyetler çerçevesinde İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda sistemin işleyişi ve geliştirilmesi için Bakanlığımızca tetkik ve danışmanlık hizmetleri düzenlenmiştir. Bu çalışmalar TSE denetçileri tarafından değerlendirilerek, İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımız TS EN İSO 9001-2008 belgesi almaya hak kazanmıştır.