İl Müdürümüz Nevzat ÖZER'in ASDEP Uzmanlarıyla Toplantısı

İl Müdürümüz Nevzat ÖZER tüm kurum ve kuruluşlarımızdaki toplantılarını bitirdikten sonra Aile ve Sosyal Destek Programı Uzmanları ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

İl Müdürümüz Nevzat ÖZER ASDEP'in önemine değinerek, Bakanlığımız tarafından son derece önemsenen ve takibi yapılması gereken bu proje kapsamında sahada görev yapan Uzman arkadaşlarımıza çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü bu anlamda her bir arkadaşımızın çalışma sahalarında Bakanlığımızı temsil ettiklerini ve bu bilinçle hareket ederek vatandaşlarımıza sıcak, duyarlı ve empati ile yaklaşılması gerektiğini hatırlatarak Uzman arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dileyen İl Müdürümüz Nevzat ÖZER ASDEP hakkında şu bilgilere yer verdi;

 
ASDEP, Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Program olduğu ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlandığı, bu program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi hedeflendiğini belirtti.

 

Sonraki Sayfa: Sayın Valimiz Süleyman KAMÇI Şehit Ailelerine Destek Protokolini İmzaladı

Önceki Sayfa : İl Müdürümüz Nevzat ÖZER'den Çocuk Evlerine Ziyaret