Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Bilgilendirme Toplantısı

İl Müdürlüğümüzün denetiminde faaliyet gösteren Özel Kreş ile Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri hakkında, kurucu ve sorumlu müdürleri ile İl Müdürümüz Nevzat ÖZER, İl Müdür Yardımcımız Ekrem KAYAASLAN ve Şube Müdürümüz Şemsi DAYI’nın katılımları ile toplantı yapılmıştır.

Toplantıda, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin yaşamış oldukları sorunlar dinlenmiş, mevzuat çerçevesinde İl Müdürümüz Nevzat ÖZER tarafından karşılaşılan sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmıştır. Ayrıca İl Müdürümüz Nevzat ÖZER, Müdürlüğümüzün hizmet modelinin öneminden de bahsetmiştir.    

İl Müdürlüğümüzde görev yapan Sosyal Çalışmacı Ümit YILDIZ ve Ziya TEZ, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmeliğin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin bilgiler aktarmış ve bu çerçevede yapılacak yazışmalar ile yönetmelik ekinde yer alan tabloların nasıl uygulanacağı yönünde bilgilere de yer vermişlerdir.


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı İçeresindeki “Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Bilgilendirme Toplantılarından” İkincisi Düzenlendi

Önceki Sayfa : "Koruyucu Aile Olmak Kalbe Dokunmaktır"